rkdating com - Norge datingside

Følgen av teknikken hans er at alle som saksbehandlet de eksistensielle formelle forholdene mine fra 1996 av, i større eller mindre grad gjorde seg skyld i grov uforstand i tjenesten som følge av å bli narret til å handle feil. Jeg gjør dette fordi historien min dokumenterer så grundig fremgangsmåten til Hauge & Co. Noe som brutalt ble forsøkt skjult etter Sovjetunionens sammenbrudd. Alle historikere har medvirket til å skape et usant bilde av Norges historie. De har bygget på en speilvend politisk pyramide: Et nasjonalt falsum. I en vanvittig duell.(110310)________Det Norske Hus til Thorbjørn Jagland i 1996 var bygget på nettopp dette prinsippet. In brilliant light we see what lay for nearly a century behind the London polonium poisoning of British citizen Alexander Litvinenko, former Russian.

Dette er et brutalt møte med trolig verdens beste etterretning, nemlig den sovjetiske. USA ga Norge offentlig klar beskjed høsten 2005: En sannhet som er undertrykt og skjult av venner, er det fremste våpenet for fienden. Denne regelen gjelder også for Jens Christian Hauge selv. Dette brevet fikk jeg sommeren 1996 fra Haakon Lie. Den tidligere partisekretæren i Arbeiderpartiet, Haakon Lie, hadde særlig en betrodd medarbeider som han alltid satte høyest. Det jeg har opplevd er følgene av banjospill i det negative rom. Slik har alle andre statsministre i Norge også bygget maktgrunnlaget. Alle synlige politikere på toppen er blitt manipulert med strenger i et spill fra Moskva. For den hemmelige sovjetkommunistiske teknikken var å snu ethvert forhold og følgelig enhver sak på hodet og narre andre mennesker til å handle og beslutte på disse falske premissene. Noe jeg har identifisert og dokumentert på denne hjemmesiden. Hvor vi snudde alt på hodet også etter Berlin-murens fall. With original research guided by his insider's eye and scholarly care, Boris Volodarsky recounts scores of murders.

Særlig hvis Remmen etter en stund finner fram en annen lik stol som han ber dem sitte på. Som hadde særlig stor suksess i 1920-årene for første gang med denne fremgangsmåten. Ethvert sant forhold skjuler en underliggende usannhet hos advokat Johan Fredrik Remmen. Disse negative kontaktene blir imidlertid stadig mer positive kontakter for negative spillere som Remmen. Svar: Ingen andre enn det ene mennesket er i virkeligheten interessert i at sannheten kommer for dagen.

Så gode til å videreutvikle dette spillet som kommunistene ble nazistene aldri. I mitt tilfelle lurte Johan Fredrik Remmen og Jens Christian Hauge absolutt alle mennesker og myndigheter trill rundt med disse konspirasjonsteknikkene. Etter hvert som de senere handler for å skjule følgene av svik og andre feil som de er narret til å gjøre før. Organisasjonen i seg selv er blitt forbryterens beste forsvar. Norsk politisk historie på toppnivå er stort sett en følge av dette kommunistiske narrespillet i en eller annen form. Hvis dette mennesket i det hele tatt finner ut hva som er hendt - og tør å fortelle sannheten. Som følge av å ha blitt narret til å handle feil tidligere.

Samtidig klarte han å lure USA trill rundt til å tro at forholdet var motsatt.

Med den følge at USA finansierte mye av denne etterretningsoperasjonen mot seg selv"HAUGES HØYRE HÅND: Advokat Johan Fredrik.

Kjernen i advokat Remmens saksbehandling er at han gjør absolutt alle entydige forhold tvetydige.

Ethvert positivt forhold som han legger til grunn, gir han en samtidig negasjon.Men han narrer samtidig andre til å handle på forutsetningen om at stolen ikke finnes.Han skaper villfarelse hele tiden ved å krysse mellom usant og sant i dobbeltforholdet.Mange av de lettlurte juristene trodde til og med at bedraget hans var særskilt skarpskodd og god jus. Indirekte bedrag var karakteristisk for Hauge & Co.Noe som også forteller atskillig om kvaliteten på den norske juriststand. Å benytte tredjemann til å ramme andremann, er den foretrukne arbeidsmetoden.Som igjen plasserte Norge på rett plass i den kalde krigen. Deretter fortalte kvinnen at hun arbeidet som journalist i "Izvestija".("Etterretninger" på russisk.) Hun hadde nettopp levert en artikkel til sjefen sin, sa hun. Denne kjappe tilbakemeldingen har betydd mye for meg. Jeg vet at Sjefen hennes med stor S fikk utvalgte sammendrag av de viktigste analysene inn på bordet hver morgen. Den amerikanske gjestfriheten i Tunisia i fjor varmet mye. Dette var en gjennomgående følge av bedrageriteknikken som han benyttet når han trakk i trådene ved viktige lederskifter. Som et minnesmerke over sosialistiske overgrep mot menneskeheten. Hvor de ansvarlige selv tjue år etter murens fall har illudert å gå fremover. Slik er virkeligheten for en sovjetisk og senere russisk måne i verdenspolitikken.

883 Comments

  1. duffy hat mich in vielen arten und weisen inspiriert beim erstellen meiner eigenen level.

  2. Today, researchers say, casual sex rather than dating is the primary path for young people into having a relationship.

  3. The following observations are based on the foreign girls I have been with for more than a one night stand.

  4. The global telephone network is often an opaque and muddy environment where many false assumptions of privacy are made by its users.

  5. He suggests that an abusive relationship is one in which one person is afraid to express his or her feelings and opinions.

  6. Don't think, however, that Russian brides are desperate to get out of Russia.

  7. Testau orice altă ipoteză, în afară de aceasta – căci pe ea se sprijineau toate celelalte, întreaga clasificare a notiunilor lor.

Comments are closed.